تاریخ انتشار: 28 خرداد 1392

متن سرسخن جلد اول «فرهنگ جامع زبان فارسی»

جلد اول از «فرهنگ جامع زبان فارسی» زیر نظر دکتر علی‌اشرف صادقی در

فرهنگستان زبان و ادب فارسی تالیف و منتشر شد. متن «سرسخن» این فرهنگ از دکتر حداد عادل

رئیس فرهنگستان بدین قرار است:

دریافت متن سرسخن

https://haddadadel.ir/uncategorised/363-18-2013

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.