تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۸۹

عضویت در شوراها و مجامع

•    ۱۳۵۸-۱۳۵۹، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

•    ۱۳۶۲ تا کنون، عضو هیئت امنای بنیاد دایره المعارف اسلامی

•    ۱۳۶۱ تا کنون عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور

•    ۱۳۶۴-۱۳۸۰، نایب رئیس شورای عالی آموزش و پرورش کشور

•    ۱۳۶۹ تا کنون، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

•    ۱۳۷۴ تا کنون، عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

•    ۱۳۷۵ تا کنون، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

•    ۱۳۷۶ تا کنون، عضو هیأت امنای بنیاد ایران شناسی

•    ۱۳۷۶ تا کنون، عضو هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

•    ۱۳۸۱ تا کنون، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

•    ۱۳۸۱ تا کنون، عضو هیأت امنای موسسه آموزشی مجمع جهانی اهل بیت (ع)

•    ۱۳۸۹، عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و رئیس شورا

https://haddadadel.ir/biography/35-17-2010

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.