تاریخ انتشار: 24 مهر 1389

تحصیلات

•    1336، پایان تحصیلات ششم ابتدایی از دبستان بندار رازی (شهید جهان آرای فعلی) تهران، خیابان لرزاده

•    1342، دیپلم ریاضی از دبیرستان علوی _ تهران

•    1345، لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران

•    1347، فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه شیراز

•    1347-1348، ورود مجدد به دانشگاه تهران و تحصیل در رشته علوم اجتماعی

•    1349-1351، کارشناسی ارشد فلسفه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

•    1351-1357، تحصیل فلسفه اسلامی نزد استاد شهید مرتضی مطهری

•    1353، پایان دروس دوره دکتری فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

•    1364، دفاع از پایان نامه دکتری فلسفه تحت عنوان «نظر کانت درباره مابعدالطبیعه»

https://haddadadel.ir/biography/32-16-2010

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.