تاریخ انتشار: 11 شهریور 1402

کتاب صوتی | به صحرا شدم عشق باریده بود

قسمت ۱:

***

قسمت ۲:

***

قسمت ۳:

***

قسمت ۴:

***

قسمت ۵:

***

قسمت ۶:

***

قسمت ۷:

***

قسمت ۸:

***

قسمت ۹:

***

قسمت ۱۰:

***

قسمت ۱۱:

***

قسمت ۱۲:

***

قسمت ۱۳:

***

قسمت ۱۴:

***

قسمت ۱۵:

***

قسمت ۱۶:

***

قسمت ۱۷:

***

قسمت ۱۸:

https://haddadadel.ir/multimedia/2957-02-2023

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.