تاریخ انتشار: 22 مرداد 1401

نشست ملی نقش مشارکت جوانان در حکمرانی نو

نشست ملی «نقش مشارکت جوانان در حکمرانی نو» شنبه ۲۲ مردادماه با حضور دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

https://haddadadel.ir/multimedia/2048-13-2022

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.