تاریخ انتشار: 14 تیر 1401

تصاویر اختتامیه نخستین جشنواره ملی آیین سخن

https://haddadadel.ir/multimedia/2004-05-2022

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.