تاریخ انتشار: 3 مهر 1389

ضرورت نهادینه شدن تفکر مهندسی فرهنگی

نهادینه شدن تفکر مبتنی بر مهندسی فرهنگی در عرصه مولفه های فرهنگ عمومی جامعه ضروری و مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

دکتر حداد عادل در نشست دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: بسیاری از مدیران عالی کشور ما هنوز مفهوم دقیق مهندسی فرهنگی مورد نظر مقام معظم رهبری را درک نکرده اند.

این مفهوم باید برای کلیه مدیران تشریح و تبیین شود تا در انجام هر کاری در کشور ابتدا به مطالعه زمینه ها، پیامدها، شیوه انجام و هدف از اجرای آن را دقیق مطالعه نموده و با درک صحیح از همه این ابعاد اقدام کنند.
مهندسی به معنای انجام هماهنگی بین ارکان اصلی دخیل در یک کار است، هر یک از ارگانها و نهادهای دخیل در یک کار باید با شناخت صحیح از وظیفه و نقش خود آماده ایفای آن باشند تا بتوان انتظار خروجی مناسب را از آن برنامه داشت.
تمام شعارها و مباحثی که مقام معظم رهبری دراین سالها مطرح کرده اند، همه در راستای اصلاح فرهنگ عمومی بوده است که اگر این بینش ها و نگرشهای مورد نظر ایشان به صورت عادتهای اجتماعی در جامعه ما رایج و به فرهنگ غالب تبدیل شود، بسیاری از مشکلات و معضلات ما در عرصه های مختلف برطرف می شود.
دکتر حداد عادل با اشاره به لزوم داشتن پیوست فرهنگی در همه کارها در کشور گفت: باید دقت کنیم که آیا برنامه هایی که در استان یا کشور اجرا می شود، پیوست فرهنگی دارند یا نه، این بدین معناست که در اجرای هر کاری شرایط و پیامدهای فرهنگی آن کار از اول مد نظر مجریان قرار گیرد و برای آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
رهبر ما یک شخصیت کاملا فرهنگی است و در واقع ایشان فرهنگ مجسم است، این واقعیت را می توان با دقت در گفتمانهای مطرح شده توسط ایشان در طی ۲۱سال اخیر به خوبی دریافت.
بحث تهاجم فرهنگی،شبیخون فرهنگی و سپس ناتوی فرهنگی که ایشان مطرح کردند، بیانگر درک عمیق از مسایل فرهنگی و تشخیص درست از وضعیت است، شما مدیران باید با مد نظر قرار دادن رهنمودهای ایشان برای برنامه ریزی درعرصه فرهنگ و اجرای برنامه ها اقدام کنید.

 

https://haddadadel.ir/news/20-25-2010

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.