تاریخ انتشار: 14 آذر 1375

انتصاب اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی

حضرت آیت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در آستانه سالروز تشکیل شوراى عالى انقلاب فرهنگى با صدور حکمى ترکیب تازه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را تعیین کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شوراى عالى انقلاب فرهنگى که با تدبیر حکیمانه ى امام راحل عظیم الشأن به جاى ستاد انقلاب فرهنگى قبلى پدید آمد، نقش فعال و مؤثرى را در عرصه ى امور فرهنگى کشور بخصوص دانشگاهها ایفا کرد و برکات ماندگارى از خود به جاى گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگى و گسترش دامنه ى نیاز به دانش و تخصص و لزوم فراگیرى علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و متخصصان کارامد، اهمیت این بخش از مسائل فرهنگى تأکد مضاعف یافته است. توسعه ى دانشگاهها و پژوهشگاهها و دیگر مراکز آموزش و آموزش عالى که پاسخ طبیعى به آن نیاز است و افزایش چشمگیر کمیت دانشجوئى، به نوبه ى خود تکالیف تازه ئى را بر عهده ى مسؤولان امور فرهنگى کشور مى گذارد که برتر از همه ى آنها اولا کیفیت بخشیدن به مایه هاى علم و تحقیق در این مراکز و ثانیا پرداختن به تربیت معنوى دانشجویان و هدایت فکر و عمل آنان است.

در بخش دیگر و گسترده تر مسائل فرهنگى یعنى فرهنگ عمومى، وظایف مسؤولان کشور سنگین تر و حساستر است. امروز حتى دیرباورترین اشخاص نیز خط و نشان دشمنان سوگندخورده ى انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى را در صحنه ى پرماجراى تهاجم فرهنگى، بوضوح مشاهده مى کنند.

در این تهاجم خطرناک، نه فقط ارزشهاى اسلامى بلکه فرهنگ اصیل ملى مردم، و بیشتر باورهاى راهگشا و مبارک آنان، آماج تیرهاى زهرآگین دشمنان قرار گرفته است و صدها رسانه ى گفتارى و تصویرى و نوشتارى و انبوهى از نویسندگان و پژوهشگران و گویندگان و هنرمندان و پشت سر آنان، سیاست بازان و سرمایه داران و مزدورانشان از چهار گوشه ى جبهه ى استکبار، ایران اسلامى و ملت سرافراز آن و بویژه نسل جوان نام آور و شجاع آن را هدف گرفته اند .

همه ى این حقایق مهم و هشدار دهنده، مسؤولان فرهنگى کشور را به تدبیرى برتر و اهتمامى بیشتر و تلاشى گسترده تر فرامى خواند و بویژه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را که در جهاد ملى، با بیسوادى و عقب ماندگى علمى و تبعیت فرهنگى، در حکم ستاد مرکزى و اصلى است، به تحرک و نوآورى و همت گمارى بر مى انگیزد.

تقویت این شورا در شرایط نوین وظیفه ئى بر دوش اینجانب است که به کمک الهى، اینک با ترکیب تازه و مخاطب سازى دوباره صورت مى پذیرد.

در این ترکیب، رؤساى محترم سه قوه، وزراى: فرهنگ و ارشاد اسلامى، فرهنگ و آموزش عالى، بهداشت و درمان و آموزش پزشکى، آموزش و پرورش، رؤساى: سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامى، نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاهها، جهاد دانشگاهى، شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و دانشگاه آزاد اسلامى و رؤساى کمیسیونهاى آموزش و پرورش، امور بهدارى، فرهنگ و آموزش عالى، هنر و ارشاد اسلامى در مجلس شوراى اسلامى، اعضاى ثابت و همیشگى اند.

آقایان محترمى که هم اکنون در آن شوراى عالى عضویت دارند که عبارتند از آقایان: دکتر حسن حبیبى، حجت الاسلام دکتر احمد احمدى، دکتر على شریعتمدارى، دکتر مصطفى معین، دکتر رضا داورى، دکتر على اکبر ولایتى، دکتر ایرج فاضل، دکتر پورجوادى براى مدت یک سال دیگر در عضویت آن شوراى عالى ابقا مى گردند.

و آقایان: آیت الله جنتى، آیت الله مصباح یزدى، مهندس میرحسین موسوى، حجت الاسلام سید محمد خاتمى، دکتر حداد عادل، دکتر گلشنى، حجت الاسلام صدر حسینى، محمدحسن زورق، دکتر کى نژاد، دکتر محمد رجبى، دکتر پورنجاتى براى مدت سه سال به عضویت آن شوراى عالى منصوب مى شوند.

و هر دو گروه پس از پایان مدت مذکور مى توانند از نو منصوب گردند.

دبیر شوراى عالى از میان اعضاء شورا پس از پیشنهاد آن شورا با تصویب اینجانب، بوسیله ى رئیس شوراى عالى منصوب خواهد شد.

نخستین وظیفه ى شوراى عالى در دوره ى تازه، تدوین شرح وظایف و ترسیم خطوط کلى فرهنگى کشور است که در آن، متن حکم حضرت امام قدس سره و احکام اینجانب و توصیه هاى شفاهى در دیدارهاى مکرر اعضاى شو را مورد توجه و استناد قرار خواهد گرفت.

توفیقات حضرت حق جلت عظمته و رضایت و دعاى حضرت ولى الله الاعظم روحى فداه را براى همه ى حضرات مسألت مى نمایم.

سید على خامنه اى

۱۴/۹/۷۵

https://haddadadel.ir/biography/about/1989-04-1996

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.