تاریخ انتشار: 27 دی 1399

وظیفۀ ذاتی فرهنگستان، نگاهبانی و تقویت زبان در ساحت‌های گوناگون است

اولین جلسۀ شورای علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال جاری، روز چهارشنبه بیست و چهارم دی‌ماه ۱۳۹۹ تشکیل شد.

در این جلسه دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به وظیفۀ ذاتی فرهنگستان که نگاهبانی از زبان و تقویت آن در ساحت‌های گوناگون است، وظیفۀ گروه آموزش را فعالیت برای بهبود وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در کشور دانست.

وی با اشاره به عوامل دخیل در بهبود آموزش به موضوعاتی اشاره کرد که می‌توانند مورد توجه شورای علمی گروه قرار گیرند؛ موضوعاتی چون: رسم‌الخط، ویرایش متناسب با زبان و فهم کودک بر پایۀ زبان معیار امروز، جایگزینی معادل‌های فارسی در کتاب‌های درسی، توجه به سهم زبان و ادبیات در کتاب‌های درسی، وضعیت املا و انشا در مدارس، و جایگاه آموزش دستور زبان.

https://haddadadel.ir/news/1166-16-2021

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.