Haddade Adel
Haddade Adel

ویژگی‌های زبانی و ادبی ترجمه حداد عادل از قرآن کریم بررسی شد

نشست «ویژگی‌های زبانی و ادبی ترجمه غلامعلی حداد عادل از قرآن کریم» با حضور مترجم، مهدی محقق و بهاءالدین خرمشاهی (ناقد) و محمد دبیرمقدم (معاون پژوهش فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و جمعی از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 18 مهرماه در کتابخانه این مرکز برگزار شد.

در این نشست، مهدی محقق به بررسی نهضت ترجمه در تمدن اسلامی و تطبیق آن‌ها با ترجمه غلامعلی حداد عادل پرداخت و ابراز داشت: حداد عادل طوری قرآن را ترجمه کرده است که در آن سطح فهم تمامی افراد جامعه از جمله؛ دانش آموز، دانشجو، کسبه و عموم مردم را لحاظ کرده است لذا تعابیری در این ترجمه به کار رفته است که در ادبیات عرب شناخته شده هستند.

همچنین، بهاءالدین خرمشاهی در ادامه، در خصوص نثر معیار بر این ترجمه را تبیین کرد.

در انتهای این نشست دکتر حداد عادل، مترجم قرآن کریم تصریح کرد: در ترجمه قرآن کریم، تاریخ یک‌هزار سال نظم و نثر فارسی را تا جایی که می‌شناختم به مدد گرفته و سعی کردم هر چه زیبایی، هنرمندی و دانایی در ادب و زبان فارسی وجود دارد را در ترجمه قرآن به کار برده و با استفاده از ترجمه یک‌هزار ساله قرآن از دستاوردهای مترجمان در ۶۰ سال اخیر بهره‌مند شوم.

Haddade Adel
Haddade Adel