Haddade Adel
Haddade Adel

زبان فارسی میراث گرانقدر نیاکان است‌

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی به یازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه گیلان نوشت: زبان فارسی میراث گرانقدر نیاکان و رکن مهمی از ارکان هویت ملی ماست.

‌به گزارش ایسنا، دکتر غلامعلی حداد عادل در این پیام عنوان کرده است: با نگاهی واقع‌بینانه به جهان امروز می‌توان دریافت که میان قدرت و اقتدار کشورها و ملت ها، با توسعه یافتگی زبان آن کشورها رابطه ای مستقیم وجود دارد و هر ملتی که زبانی نیرومندتر داشته باشد، در عرصه جهانی نیرومندتر است.

او نوشته است: زبان فارسی که میراث گرانقدر نیاکان و رکن مهمی از ارکان هویت ملی ماست، در خود توانایی ها و ظرفیت های فراوانی دارد که می تواند آن را همگام با توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی جهان امروز ، به پیش برد و همانند یک زبان علمی بدان کارایی و کارآمدی بخشد.

در ادامه این پیام آمده است: برپایی گردهمایی استادان و معلمان زبان و ادبیات فارسی به همت انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی فرصت فرخنده ای است تا هم نور تازه ای بر دانش و معلومات شرکت کنندگان افکنده شود و هم مسائل و مشکلات موجود بر سر راه ، بیان شود و برای حل و فصل آنها چاره اندیشی شود.

حداد عادل همچنین عنوان کرده است: فرهنگستان زبان و ادب فارسی سعی می کند با راهنمایی اعضای پیوسته و وابسته خود و با همت همکاران دانشوری که دارد به وظیفه خود که همانا نگاهبانی از این میراث ارجمند است عمل کند و دستاوردهای خود را در اختیار استادان و معلمان قرار دهد. از جمله این دستاوردها، دانشنامه شش جلدی زبان و ادب فارسی است که پس از بیست سال تلاش مجدانه، خوشبختانه در سال جاری با اهتمام استاد ارجمند اسماعیل سعادت به پایان رسید و در اختیار اهل ادب و فرهنگ قرار گرفت.

Haddade Adel
Haddade Adel