Haddade Adel
Haddade Adel

درس مثنوی دکتر حداد عادل

جلسه 61 تا 80

جلسه شصت و یکم

دریافت جلسه شصت و یکم

***

جلسه شصت و دوم

دریافت جلسه شصت و دوم

***

جلسه شصت و سوم

دریافت جلسه شصت و سوم

***

جلسه شصت و چهارم

دریافت جلسه شصت و چهارم

***

جلسه شصت و پنجم

دریافت جلسه شصت و پنجم

***

جلسه شصت و ششم

دریافت جلسه شصت و ششم

***

جلسه شصت و هفتم

دریافت جلسه شصت و هفتم

***

جلسه شصت و هشتم

دریافت جلسه شصت و هشتم

***

جلسه شصت و نهم

دریافت جلسه شصت و نهم

***

جلسه هفتادم

دریافت جلسه هفتادم

***

جلسه هفتاد و یکم
 
 
***
جلسه هفتاد و دوم
 
***
جلسه هفتاد و سوم
 
***
جلسه هفتاد و چهارم
 
***
جلسه هفتاد و پنجم
 
***
جلسه هفتاد و ششم
 
***
جلسه هفتاد و هفتم
 
***
جلسه هفتاد و هشتم
 
***
جلسه هفتاد و نهم 
 
 
***
جلسه هشتادم
 
***
Haddade Adel
Haddade Adel